Phát biểu của Hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc Tuấn

Phát biểu và tặng hoa của Phụ huynh lớp 12A2

Phát biểu và tặng hoa cho Hiệu trường trường của Đảng ủy Quận 11

Nghi thức chào cờ

Phát biểu và tặng hoa cho Hiệu trưởng trường của em Đỗ Hoàng Thiên Ý lớp 12A2

Hình ảnh một số tiết mục văn nghệ của buổi lễ

Trao thưởng phong trào viết văn xuôi

Trao thưởng hoạt động văn nghệ và viết báo tường

Trao thưởng hoạt động TDTT của trường

Một số hình ảnh của buổi lễ