Tổ chức hoạt động ngoại khóa tại KDL Vinh Sang

Hằng năm nhà trường tổ chức cho toàn bộ học sinh những tiết học ngoại khóa, kết hợp tham quan du lịch tại một số địa điểm nỗi tiếng. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi,… học sinh sẽ hiểu rõ hơn, biết được nhiều điều mới mẻ, đồng thời trao dồi tình cảm, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam. Các trò chơi, làm việc nhóm giúp các bạn đoàn kết với nhau hơn, thắt chặt tình cảm bạn bè, giúp nhau cùng phát triển trong học tập và cả tương lai.

Dưới đây là một số hoạt động ngoại khóa tại KDL Vinh Sang.