Liên hệ

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

Địa chỉ: 236/10-12 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

Văn phòng trường: (028) 6659 1955

Thầy Hiệu Trưởng: 0919777638

Tư vấn Tuyển sinh:  0913.123.555033 5555 678
Email: [email protected]

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG TRẦN QUỐC TUẤN, QUẬN 11, TP. HCM