Đăng ký học

  1. Phần khai báo thông tin học sinh:

  Họ và tên (gõ Tiếng Việt có dấu) (*):

  Ngày tháng năm sinh (*):

  Điện thoại (*):

  Địa chỉ email (*):

  Hộ khẩu thường trú (*):

  4. Lựa chọn lớp đăng ký học

  Chọn lớp:

  Ghi chú:

  Để sử dụng CAPTCHA, bạn cần cài đặt plugin Really Simple CAPTCHA.

  Ghi chú:
  - Các mục được đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc.
  - Sau khi nhận được thông tin đăng ký, nhà trường sẽ gửi email xác nhận. Giấy báo trúng tuyển và hồ sơ xét tuyển sẽ được gửi về theo địa chỉ của bạn. Bạn vui lòng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đến trường nhập học như thời gian ghi trên Giấy báo trúng tuyển.