lễ kết nạp đoàn

Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới cho các học sinh lớp 10 đạt điều kiện. Buổi lễ được tổ chức rất trang trọng và nghiêm túc.

kết nạp đoàn

 

kết nạp đoàn

 

kết nạp đoàn

 

lễ kết nạp đoàn

 

lễ kết nạp đoàn

lễ kết nạp đoàn

 

lễ kết nạp đoàn