• CUỘC THI BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Giải nhất lớp 12A2

Giải nhì lớp 12A1

Giải ba lớp 11A3

  • CUỘC THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
  • CUỘC THI VIẾT VĂN XUÔI – THƠ CHỦ ĐỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
  • HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đá cầu đơn

Đá cầu đôi

Đánh cầu đơn

Giải đá bóng đá nam