Hình ảnh gian hàng của các lớp

Gian hàng lớp 10A1

Gian hàng của lớp 10A2

Cổng trại chung của khối 10

Gian hàng của lớp 11A1

Gian hàng của lớp 11A3

Gian hàng của lớp 11A4

Gian hàng của lớp 12A1

Gian hàng của lớp 12A2

Hình ảnh cuộc thi “Mâm cơm ngày Tết” giữa các lớp

Hình ảnh các gian hàng

Hình ảnh các em học sinh “Hái lộc” sau khi tham gia hoạt động của Lễ hội