THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG THI THPT QUỐC GIA

Thông báo cho những học sinh lơp 12 có nguyện vọng thay đổi thông tin, nguyện vọng thi THPT quốc gia năm 2017. Từ ngày 25/5-28/5/2017 xuống tại văn phòng trường để điều chỉnh nguyện vọng.

Trân trọng.